Service arbeid - Snekker og tømrerarbeid

Gjennom vårt tverrfaglige arbeidsmiljø har vi over tid bygget opp kunnskap og dømmekraft når det gjelder ulike typer service, tømrer og snekkerarbeid– en erfaring som har gitt oss unike evner til håndtering av slike oppgaver.

Vi satser på en effektiv utførelse for de av våre kunder som ønsker at vi skal utføre servicearbeid, gjerne i form av løpende vedlikehold.

Hva slags servicearbeid kan vi hjelpe deg med?