Membran

Membran med unik styrke, elastisitet og tøyelighet

Isola Mestermembran er et ett-lags SBS membran (vanntrykkbelegg) med en kraftig stamme av polyesterfilt. Undersiden og sveiseomlegget på oversiden er belagt med en plastfilm. Oversiden forøvrig er belagt med fint sandstrø. Isola Mestermembran tilfredsstiller alle gjeldende forskrifter. Kravene til ett-lags membran (vanntrykksbelegg) klasse V1P i NS 3530 oppfylles med god margin.

Bruksområder

Isola Mestermembran skal som navnet tilsier benyttes til tettesjikt med overdekning. Slik overdekning kan for eksempel være betong, singel eller jord. Konstruksjonen over membranen må utføres etter standard regler. Isola Mestermembran kan benyttes i skrå og flate konstruksjoner. Vi er eksperter på membran i våtrom og terrasser.

Egenskaper

Isola Mestermembran har unik styrke, elastisitet og tøyelighet,- selv ved streng norsk vinterkulde. Membranen er dermed en funksjonell og sikker løsning enten det gjelder mekaniske påkjenninger, eller ved påkjenninger fra setninger eller andre bevegelser i bygningsmassen.