Blikkenslager

Erfaringen vi har opparbeidet gjennom 40 års virksomhet kommer deg som kunde til gode når vi sier ja til alle typer oppdrag.

Vår blikkenslagere kan:

– montere og beslå takrenner

– legge takstein og skifer

– rassikring og snøfangere på tak

– kobbertekking og båndtekking

– servicearbeid på tak og fasader – gamle som nye

– spør oss om spesialoppdrag

Kobber er et gammelt produkt funnet i mange boplasser og graver. Blikkenslageryrket utviklet seg etter som krav om nye funksjonelle gjenstander ble fremmet. Først rundt 1850 ble yrket et håndverksfag. En vanlig dag for en blikkenslager består ofte i noe tid på verkstedet for å gjøre ferdig produktet som er bestilt. Så må han reise ut og montere resultatet på tak eller fasade.

Mange huseiere har falt for en populær trend; nemlig bruk av gamle materialer som zink, kobber og skifer til tekking. Taket er husets «femte fasade» og ett tett tak er svært viktig for huset som helhet. Yrket som blikkenslager må derfor vurderes som svært viktig når det gjelder å ta vare på hus og gårder.

Ring: 22 70 71 60