Personvernerklæring

1. Personvern og informasjonskapsel-erklæring
Vi tar databeskyttelsen din alvorlig og opplysninger som du oppgir til A Hansen Gruppen AS er nødvendig for at vi skal kunne håndtere din forespørsel. Når du besøker vår nettside, etterspør pristilbud eller kjøper tjenester av oss, skal du være trygg på at vi håndterer dine personopplysninger som beskrevet her.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av opplysningene.

Kontaktinformasjon og behandlingsansvarlig:
A Hansen Gruppen AS
Kabelgaten 1 B
0580 Oslo
organisasjonsnummer 96354473
Mailadresse: post@ahansen.no
Telefon: 22 70 71 60

2. Behandling av personopplysninger
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
A Hansen Gruppen AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, leverandør av våre tjenester, markedsføringsgrunnlag og ved besøk på vår hjemmeside.

Kunder, leverandører og samarbeidspartnere
A Hansen Gruppen AS behandler personopplysninger om kunder og leverandører og i noen tilfeller en tredjepart, som er nødvendig for å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelser.
Opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Kontaktinformasjon er navn, epostadresse og telefonnummer. I enkelte tilfeller er det også behov for stillingstittel.

Denne informasjonen samles inn på grunnlag av følgende juridiske grunnlag som samtykke, oppfyllelse av kontrakt, rettslige forpliktelser og interesseavveining.

Vi bruker kun databehandlere i EU eller sikre tredjeland, så vel som selskaper i land som kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse. Som databehandler i land utenfor EU, er Google (for data samlet inn via informasjonskapsler) og Facebook (Data fra vår facebook side) medlemmer av US Privacy Shield.

Rekruttering/jobbsøkere
Ved mottakelse av søknader og vedlegg vil det innleverte materialet bli lest av den relevante lederen med det formål å kunne besvare og vurdere innholdet i forhold til en definert jobb.

Søknader og vedlegg blir delt internt med relevante personer i rekrutteringsprosessen og videregis ikke til andre utenfor virksomheten.
Søknader og vedlegg lagres i 6 måneder etter rekrutteringsprosessen er avsluttet. Da blir søknaden og vedleggene slettet.

Uoppfordrede søknader lagres ikke.
Dersom A Hansen Gruppen AS ønsker å lagre uoppfordrede søknader og vedlegg, innhentes det et særskilt samtykke fra kandidaten.

3. Sikkerhet
Vi har innført passende tekniske og organisatoriske tiltak mot at dine opplysninger ved et hendelig eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, mistet, forringet eller kommer til kjennskap hos uvedkommende, misbrukes eller i øvrig behandles i strid med lovgivningen.

4. Dataminimering
Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de personopplysningene som er nødvendige i forhold til å oppfylle våre fastsatte formål. I tillegg til dette kan det være lovebestemt hvilken type opplysning, som er nødvendig for oss å samle inn og oppbevare, for å kunne drifte vår bedrift. Typen og omfanget av de personopplysningene vi behandler kan også være bestemt av behovet for å oppfylle en kontrakt eller en annen rettslig forpliktelse.

5. Opplysninger holdes oppdatert
Da vår tjeneste er avhengig av at dine opplysningene er korrekte og oppdaterte, ber vi deg opplyse oss om relevante endringer i dine opplysningener. Du kan benytte kontaktopplysningene ovenfor til å sende oss en beskjed om dine endringer. Da vil vi sørge for å oppdatere dine personopplysninger. Hvis vi selv blir oppmerksomme på at opplysningerne ikke er korrekte, oppdaterer vi opplysningene dine og gir deg beskjed om dette.

6. Periode for oppbevaring
Opplysningene oppbevares så lenge det er tillatt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Perioden avhenger av karakteren av opplysninger og bakgrunnen for oppbevaringen.

7. Bruk av informasjonskapsler
Når du besøker vår nettsted samles det inn opplysninger om deg, som brukes til å tilpasse og forbedre vårt innhold og til å øke verdien av de annonser, som vises på siden. Hvis du ikke ønsker at det samles inn opplysninger bør du slette informasjonskapslene og stanse videre bruk av nettstedet. Nedenfor har vi utdypet hvilke informasjon som samles inn, deres formål og hvilke tredjeparter, som har tilgang til dem.
Informasjonskapsler lagres på din PC, mobil eller tilsvarende med et formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelige koder som f.eks. virus.
Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler vil annonser bli mindre relevante for deg og opptre hyppigere. Du kan dessuten risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt og at det er innhold, du ikke kan få tilgang til.
Hva er informasjonskapsler?
En informasjonskapsler er en liten tekstfil som vi lagrer på din PC for å kunne holde oversikt på hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne PC-en. En informasjonskapsel inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.
Slik avviser eller sletter du dine informasjonskapsler
Du kan alltid avvise informasjonskapsler på PC-en din ved å endre innstillingene i nettleseren. Hvor du finner innstillingene avhenger av hvilken nettleser du bruker. Du skal være oppmerksom på at dersom du gjør det, er det mange funksjoner og tjenester du ikke kan bruke. Det er fordi disse funksjonene og tjenestene forutsetter at nettstedet kan huske de valgene du foretar deg.
Informasjonskapsler som du tidligere har akseptert kan lett slettes. Bruker du en PC/datamaskin med en nyere nettleser, kan du slette informasjonskapsler ved å bruke hurtigtastene:
CTRL + SHIFT + Delete. Hvis hurtigtastene ikke virker, og/eller du bruker en MAC, skal du starte med å finne ut av hvilken nettleser du bruker og heretter klikke på den relevante linken:
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
Husk: Dersom du bruker flere nettleseren, skal du slette informasjonskapslene i alle nettleserne.
Tredjeparts informasjonskapsler
Nettstedet inneholder informasjonskapsler fra tredjeparter som i varierende grad kan omfatte: Google

8. Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger. Videre har du rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandling og kreve rett til dataportabilitet.
Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger og hvem som mottar opplysninger om deg, i det omfang vi utleverer opplysninger i Norge og i utlandet.
For å ta i bruk dine rettigheter henvender du deg til oss via ovennevnte kontaktinformasjon.
Dersom du mener at de personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige, har du rett til å få de rettet. Du skal henvende deg til oss og opplyse oss om hvor unøyaktighetene er, og hvordan de kan rettes.
I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder f.eks. hvis du trekker et eventuelt avgitt samtykke tilbake. Hvis du mener at dine opplysninger ikke lenger er nødvendige i forhold til det formål som vi hentet dem inn til, kan du be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.
Du kan lese mer om alle rettighetene på Datatilsynets nettside www.datatilsynet.no
Når du henvender deg med en forespørsel om å få rettet eller slettet dine personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og gjennomfører i så fall endringer eller sletting så fort som mulig.