Godkjente håndverksmestere

A. Hansen Gruppen tilbyr blikkenslager, taktekker og tømrer i hele Oslo og Akershus.

Bygg- og anleggseksperter

A Hansens blikkenslagerverksted startet sin virksomhet i 1970. Firmaet har hatt en rivende utvikling, og vi er i dag med våre 70 ansatte en av Oslos største og mest allsidige produksjons- og monteringsbedrifter i faget. Vi er en solid virksomhet som driver effektivt og rasjonelt, med topp moderne maskiner og utstyr. Vårt verksted tilpasser alle typer materialer. RSL Bygg setter opp eneboliger og tilbygg, omgjør kontorer, utbedrer skader, rehabiliterer bygningsmasse og renoverer våtrom. Flate Tak er en taktekkerbedrift som leverer tak- og membranløsninger som benyttes til alle typer tak, balkonger, terrasser og våtrom etter faste priser og avtaler. Vi har alle typer kunder, entreprenører, offentlige og private.

Våre tjenester

«Når gode råd blir verdifulle, deler vi vår kunnskap»

Tømrer

Taktekker

Blikkenslager

Våre referanser

Gjennom mange år med fokus på leveranser og kvalitet av god gammel oppskrift, har våre referanselister og suksesshistorier blitt flere og flere.

Våre samarbeidspartnere

Den bistanden vi mottar fra våre samarbeidspartnere, gjør det enklere for oss å levere tjenester av høyeste kvalitet.